Laatste nieuws

Toevoerstopjes in PEEK

Deze stoppen hebben als functie de toevoer van vloeistoffen of gassen te onderdrukken. Dit wordt o.a. in labo’s gebruikt om de toevoer voor water, gas, … via een 'kraantje' te verhinderen.