Laatste nieuws

Goed nieuws bij Europlex: ISO 9001:2015

Geweldig nieuws bij Europlex, Europlex is geauditeerd en gecertifieerd in overeenkomst met de vereisten van ISO 9001:2015 voor volgende activiteiten:

Project development, verwerking en verkoop van alle kunststoffen (Thermovormers, Thermoharders, Elastomeren) voor groothandel en industrie.

Voor Europlex zijn dit de kernpunten om klanten tevreden te houden:

· Nauwgezette naleving van het specificaties (materialen, afmetingen, afwerking)

· Naleving van de termijn

· Advies en oplossingen aanbieden voor de meest geschikte oplossing naargelang de aanvraag

Daarom zorgt elke medewerker ervoor dat hij of zij:

· verantwoordelijk is voor de kwaliteit van hun werk en kan rekenen op ondersteuning van het team wanneer nodig

· Het van de eerste keer goed doet.

· Non-conformiteit opspoort en de verantwoordelijken of de kwaliteitsverantwoordelijke ervan op de hoogte brengt.

· Corrigerende acties invoert.

· Vermijdt dezelfde fouten opnieuw te maken.

· De duurzaamheid garandeert van de identificatie en traceerbaarheid van de activiteiten.

Ten opzichte van de interne en externe partners:

· wederzijdse opvolging van verplichtingen;

· informatie en prognoses over de groei van het bedrijf;

· specifieke aandacht voor elke medewerker

· het juiste gebruik van de ter beschikking gestelde middelen om een goed resultaat te bekomen

· medewerker die in de beste omstandigheden zijn of haar taken uitvoert m.b.t. werkdruk, uurrooster, opleiding, methodes en het delen van gegevens;

· Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar kwaliteit via controle en kan rekenen op ondersteuning van het team wanneer nodig

· het van de eerste keer goed doen;

· corrigerende acties invoeren;

· vermijden dezelfde fouten opnieuw te maken.