Laatste nieuws

Afschermkap in Plexiglass

Deze afschermkap wordt ergens op gemonteerd en geeft slechts toegang voor bijvoorbeeld één knopje (vb. voor computer). Het is een beschermelement.